Czym jest archiwizacja dokumentów

Zanim założy się własną firmę, warto wiedzieć jakie prawa i obowiązki narzuca na polskich przedsiębiorców prawo, aby wiedzieć, na co zwrócić szczególną uwagę i jakich błędów się wystrzegać. Wśród tych obowiązków znajdziemy archiwizację dokumentów przedsiębiorstwa. Czym właściwie jest ten proces? Aby się tego dowiedzieć, wystarczy wejść na stronę ArchiveIT/ - jest tam opis archiwizacji dokumentów i wszystkich związanych z nią procedur.Archiwizacja dokumentów przedsiębiorstwa to proces ich klasyfikacji i porządkowania.11412331221918880(42)Archiwizacja dokumentów przedsiębiorstwa to proces ich klasyfikacji i porządkowania; muszą one następnie zostać odesłane do archiwum i przetrzymywane tam przez określony czas. To, przez jaki czas, zależy od wielu czynników, takich jak typ dokumentu, moment jego podpisania czy ewentualne jego zmiany. Zarchiwizowane dokumenty służą pomocą przy kontrolach firmy, jak np. kontrola Urzędu Skarbowego. Przy takiej kontroli na podstawie zarchiwizowanych dokumentów Urząd ocenia działalność przedsiębiorstwa, jego wpływy, wydatki, zapłacone podatki i podpisane umowy.

Skrupulatna i dokładna archiwizacja dokumentów jest też sposobem na uporządkowanie archiwów firmy, tak, aby w razie ewentualnej kontroli wszystko można było łatwo znaleźć.