Dobre praktyki europejskie

help-1013700_640Jednym z problemów, który cały czas dotyczy obywateli krajów Unii Europejskiej jest bezrobocie. Jest to jednak problem, z którym się cały czas walczy. Władze krajów Unii nie są bezradne w tej kwestii, wręcz przeciwnie. Jedną z dobrych praktyk europejskich jest danie możliwości rozwoju osobom młodym, które ukończyły szkoły, jednak nie mogą znaleźć zatrudnienia oraz ty, którzy dłuższy czas są już bezrobotni. Przykładowo, w wielu krajach oferuje się osobom młodym darmowe szkolenia zawodowe, dokształcające. Można skorzystać również z doradztwa zawodowego. Organizuje się różnego rodzaju treningi, podczas których bada się zdolność konkretnej osoby do pracy, jej umiejętności, potencjał. Stosuje się także środki wspierające, tutaj ukierunkowane na pracodawców, którym oferuje się specjalne dopłaty do wynagrodzenia, jeśli stworzą oni dodatkowe miejsca pracy.

 

Pomoc osobom starszym

 

To także jedna z dobrych, bardzo cenionych praktyk państw Unii Europejskiej. Pomoc zawodowa osobom powyżej 50. roku życia, które przez dłuższy czas pozostają bez pracy. To przede wszystkim zachęcanie pracodawców do zatrudniania osób starszych, dotacje dla nich. To również budowanie świadomości wśród społeczeństwa, władz firm, zarządów odnośnie sytuacji demograficznej oraz zwracanie ich uwagi na problem starszych osób bezrobotnych.