Jakie wymogi mają certyfikacyjne instytucje, które dopuszczają do użytku produkty takie jak kawa organiczna
Nie trudno się domyślić, że w leczeniu jakie stosuje https://well-ness.pl/kawa-organiczna-lewatywa-najlepszy-detoks polegające na zasadach terapii Gersona, wykorzystywana kawa organiczna, musi być najwyższej jakości, a co za tym idzie spełniać wymogi restrykcyjnych instytucji certyfikacyjnych. Istnieje kilka podstawowych zasad, które muszą spełniać plantacje żywności organicznej, które mogą pozyskać certyfikat niezbędny dla danej uprawy czy produktu. Wśród głównych wymogów jakie muszą spełnić plantatorzy kawy jest pozbawienie upraw środków chemicznych przez okres na minimum 3 lat wstecz, bowiem pozostałości stosowanych wcześniej chemikaliów, mogą nadal znajdować się w glebie. Warto również pamiętać o tym, aby zbierane uprawy organiczne, były skrupulatnie oddzielane od pozostałych.


 

Kawa organiczna wymaga również oddzielenia jej od produktów niecertyfikowanych podczas pakowania, przetwarzania oraz transportu, dlatego nie ma możliwości, aby były one przechowywane gdzie razem – ich wspólne przechowywanie czy obróbka mogą powodować skażenie. Każde ziarno kawy organicznej musi być wolne od zanieczyszczeń wszelkiego rodzaju, a dodatkowo, każdy plantator, producent czy dystrybutor, ma za zadanie prowadzić dokładną dokumentację. Odpowiednio przeprowadzony proces od przygotowania gleby, przez zbiory po ostateczny transport do punktów dystrybucji, musi być zatem ściśle przestrzegany.